a8体育

本站搜
  • 本站搜
  • 一网搜
a8体育 > 政务资讯 > a8体育

2020年1-8月份各县区技术交易额明细表

浏览次数: 信息来源:a8体育 发布时间: 2021-09-16 09:54
                                        单位: 亿元
序号 县区 企业吸纳技术合同成交额 输出技术合同成交额
年度目标任务 截止8月底完成数 年度任务完成进度
1 霍邱县 1.75 0.2562 14.64% 0
2 金寨县 0.99 0.1856 18.75% 0
3 霍山县 1.04 0.4698 45.17% 0.4034
4 舒城县 1.05 0.5399 51.42% 1.833
5 金安区 1.06 0.1351 12.75% 0.055
6 裕安区 1.05 0.2046 19.49% 0.004
7 叶集区 0.14 0.0562 40.14% 0
8 开发区 1.08 0.1968 18.22% 0
9 市直 0.0312
10 合计 8.16 2.07 25.37% 2.3
a8体育